Galleri

Ke mana dana Cakna Palestin digunakan?

https://www.facebook.com/PERTUBUHANCAKNAPALESTINMALAYSIA/videos/251887879053274/

 

Dana ini diagihkan untuk pelbagai projek seperti Musim Sejuk, pendidikan dan Bantuan Covid.